İki yıl önce rahmetli olan değerli meslektaşımız Gül Tekdağ demişti ki;

Faruk Bey, söylediklerinize bütün kalbimle ve tecrübelerimle katılıyorum.

Grafik Tasarımcı “Yeterlilik” ve Reklam Ajansı Kurma “Yeterlilik” Belgelerinin alınması gereğinin hükümet tarafından onaylanması ve yürürlüğe konulması için neler yapılması gerekir? Bu konu üzerinde tartışmamız mümkün mü?

 

Faruk Çağla diyor ki;
Evet bu konu üzerinde tartışmamız mümkündür ve gereklidir. Zaten grubumuz bunlar tartışılsın diye kurulmuştur.

Ama görünen o ki 3-5 kişiden fazla tartışan çıkmamaktadır.

Grafikerler Meslek Kuruluşu diye kurulalı 30 yıl olmuş fakat halen 300 üye sahibi bir grafiker sivil toplum kuruluşu (derneği) vardır. Kuşkusuz, bu kurum 30 yıl önce çok iyi niyetlerle ve çok saygın tasarımcılar tarafından kurulmuş ve önemli hizmetler yapmıştır ama bu gün bu gibi konuları tartışmamakta ve çözüm üretmemektedir.

Reklamcılar Derneği vardır. Yine bu konular onların gündeminde değildir.

İyi niyetli ve ilerici olup da grafikerlerin sorunlarına duyarlı olan bazı grafik emekçilerinin kurduğu internet sitelerinde bu gibi konular tartışılmakta fakat onlar da genellikle eğitimsiz ve diplomasız grafiker oldukları için DİPLOMASIZ grafikerlerin SERTİFİKA, BELGE ve DİPLOMA almak için SINAVA tabi tutulmalarına KARŞI ÇIKMAKTADIRLAR.

Hatta içlerinde öyle kişiler vardır ki; diplomasız fakat iyi tasarımcı olan grafikerleri, diplomasız ve kötü tasarımcı olan grafikerlerden AYIRMAK için yapılmasını önerdiğimiz SINAVLARA ve verilmesini düşündüğümüz SERTİFİKALARA; “grafikerleri sığır gibi damgalamak” gerekçesiyle karşı çıkmaktadırlar.

Bunun en iyi tanığı grubumuz üyesi M.Vehbi Nebioğulları’dır.

Kendisi; alaylı ve diplomasız grafiker olduğu halde, bu sınavlardan korkmamakta, yapılmasını gerekli gördüğümüz Grafikerlikte Ustalık Sınavı (GUS) na girmek istemekte, ustalığına güvenmekte ve verilmesini gerekli gördüğümüz Usta Grafiker Belgesi (UGB) ni almak istemektedir.
GUS sınavını yapacak ve UGB ni verecek kişi ve kurumlar şunlardan oluşmalıdır;

1-Üniversitelerdeki grafik ve iletişim hocaları

2-Piyasadaki MEKTEPLİ ve ALAYLI USTA GRAFİKERLER (İçlerinde grafikerler, art direktörler, web grafikerleri ve reklam fotoğrafçıları bulunabilir)

3-Reklam AJANSI yöneticileri

4-Seçkin matbaaların yöneticileri

5-Reklamverenler derneği yöneticileri

6-Kültür bakanlığından bir görevli

7-Milli Eğitim Bakanlığından bir görevli

8-Çalışma bakanlığından bir görevli

9-Maliye Bakanlığından bir görevli,

10-O ilin Valiliği veya il özel idaresinden bir görevli
Önüne gelenin kendini grafiker olarak görmesinin önüne böyle geçebiliriz.
Ayrıca; önüne gelenin REKLAM AJANSI açmasını da önlemek için Reklamcılar Derneği böyle bir DENETİM mekanizması kurabilir. Bu konunun detaylarını reklamcılara bırakmak gerekir. Ben grafik tasarımcı ve grafik hocası olduğumdan, SADECE GRAFİKERLERİN DAYANIŞMASI ve DENETİMİNİ gündeme getirmekle sorumluyum.

Saygılar sunarım.