TGDD yönetim kurulu üyesi Öğr. Gör. Şeref Kocaman ve Dr. öğrencisi Kemal Köksal Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin düzenlediği Uluslararası Genç Bilim ve Sanat İnsanları Sempozyumu’na katıldılar.

WhatsApp Image 2020-06-25 at 00.36.32

Siyasal İletişim’de Sosyal Medya ve Etik başlığı altında “Basın Fotoğrafında Etik” konusunu makale olarak işeyen Kocaman ve Köksal ayrıca bu makalenin kısa bir özetini Zoom programı üzerinden “Webinar” olarak gerçekleştirilen etkinlikte sundular.

WhatsApp Image 2020-06-25 at 00.36.31

Konu ile ilgili etik kavramının anlamı, tarihi, dünyada etik, basında etik ve fotoğraf kullanımı, etik kurallar, yeni iletişim teknolojilerinde etik ve basın etiğinin etkilenmesi, sosyal medyada etik sorunlar, manipülasyon ve etik, dünyadan ve Türkiye’den etiğe ve hukuka aykırı fotoğraf kullanımları gibi başlıkları incelediler.