DERNEK NE DEMEK?

Derneğimiz herhangi bir kurumun veya kişinin sponsorluğu ya da himayesi altında değildir. Derneğimizin üyelerine eksiksiz hizmet verebilmesi için üyelerin önce dayanışma bilinciyle derneğe olan yükümlülüklerini yerine getirmeleri şarttır.

Derneğimiz hayır kurumu değildir, üye sayısı arttıkça ve üyeler aidatlarını düzenli olarak ödedikçe derneğimiz güçlenecek ve aidatlarını aksatmadan ödeyen üyelerimize hedeflenen avantajları sağlayacaktır.

TGDD üyeliği; üye olan grafikerlere birlik, beraberlik, destek ve dayanışma olarak geri dönecektir.

Unutmayın; “tek tek çubuklar çabuk kırılır. Birlikten KUVVET doğar”.

Dernek önce hizmet etsin sonra üye oluruz gibi yaklaşımlar, taşın altına elini başkası soksun, yılan varsa önce onun elini soksun, faydalı bir şey varsa taşı başkaları kaldırsın, ben sonra taşın altındakini alırım kurnazlığıdır. Dernek üyeliği önce malı görelim şeklinde bir ticari yaklaşım değildir.

Dernek üyeliği korkulacak bir şey değildir. TGDD meslek örgütüdür, terör örgütü değildir. Derneklerde dernek yöneticileri haksız kazanç sağlayamazlar. Dernekler üye aidatları ve bağışları ile yaşarlar. Buradan elde ettikleri gelirlerle faaliyet yaparlar.

Derneğimiz, üyelerimizin menfaat ortaklığıdır. Hiç kimsenin malı değildir. Bu dernek sizindir. Derneğinize sahip çıkmazsanız dernekten hizmet beklemeye hakkınız olmaz. Dernek üyesi olmayanların dernekten hizmet, destek veya yardım beklemeleri gerçekçi ve mantıklı değildir.

Derneğimizi Kalkınma kooperatifi, Yardımlaşma Sandığı veya Sigortacılık gibi görürseniz Dernek mantığını daha iyi kavrayacaksınız. Böylece tek taraflı düşünmekten uzaklaşıp birlikte davranırsanız kazandığınızı göreceksiniz.

Kalkınma kooperatifi, Yardımlaşma Sandığı veya Sigortacılık gibi kurumlar birlikten kuvvet doğar esasına göre, bireyin tek başına yapmasının mümkün olmadığı işleri İMECE yoluyla ve GÜÇBİRLİĞİ sayesinde yapmayı hedefleyen kurumlardır.

Meslek Dernekleri de aynı şeyi meslektaşları için hedeflemektedir.

TGDD; tek taraflı çıkar ve sömürü için değil, karşılıklı çıkar ve menfaatlerin korunması ve mesleki dayanışma ile grafikerlerin birbirine destek düşüncesine dayanarak kurulmuştur.

Bu nedenle önce TÜZÜK ve MANİFESTO butonlarımızı okumanızı önemle tavsiye ediyoruz.

Nicelik olarak üye sayımız önemli olduğu kadar; üyelerimizin bilinçli ve bilgili olmaları gibi nitelik özellikleri de dayanışmamız ve iş bölümümüz için çok önemlidir.

Derneğinize üye olun. Derneğinize üye bulun. Destek olun, destek bulun. Birlik olun, güçlü olun.

TGDD’li olun, gücünüze güç katın ! TGDD’de güç birliği yapın, bu gücü kullanın, kazanın !