Konu: / Serbest Meslek Erbabı ( Güzel Sanat Eseri üreticileri ) Eser sahiplerinin, ürettikleri eseri devrederken talep ettikleri bedelin belgelendirilmesi;
vergi-levhasi

Öncelikli olarak yapılması gereken, “Serbest Meslek Erbabı” statüsünde “Serbest Meslek Makbuzu” kesebilecek vergi mükellefi olmaktır.
“5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 1b maddesi kapsamında; 4. maddede tanımlanan “Güzel Sanat Eseri” üretenlerin” eserlerini devrederken elde ettikleri bedelin vergisi, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 18. maddesi çerçevesinde “Vergi Muafiyetiden yararlanabilir. Bu iki kanun arasında bir ilişki kurulmuş; Devlet, sanatçıyı korumak ve sanatı desteklemek adına bu muafiyeti getirmiştir. 
Önemli olan bu muafiyeti elde edebilmek için ne yapmalı?..
Müracaatımızı Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü (Ankara) yapmamız gerekiyor. Müracaatımızı bir dilekçe ile 
(çalışmalarımızdan örneklerle ve varsa güzel sanatlar diploması) yapmalıyız. Bu daire; yaptığı incelemeyle ( Bu incelemeyi hangi kriterlerle yapıyorlar? Bilgim dahilinde değil!.. Mevzuata uygunluk diye tanımlıyorlar. Orası beni aşıyor şimdilik…)  bizim durumumuzun kanun mevzuatına uygunluğunu tespit ederse, gelir vergisi kanununun konuya ilişkin muafiyetinden yararlanabileceğimizi bildiren yazılı bir belge veriyor.
 
PeriskopMakbuzSonra bu belge ile bir “Mali Müşavir”e ( Bir mali müşavirle çalışılmasını tavsiye ederim. ) adımıza “Şahıs Şirketi” kurduruyorsunuz. Aldığımız bu belge İl Defterdarlığına (mali müşavirin nezdinde) veriliyor. Şirket kuruluşu tamamlandıktan sonra süreç başlıyor. Şirketimizin adresi bağımsız bir ofiste olabilir. Ya da evimizin bir odasını kiralayabiliriz. ( Home Office )
İhtiyacımız olan şirket evraklar: Antetli Kağıt, Antetli Zarf, Kartvizit, Serbest Meslek Makbuzu, Gider Pusulası, Tahsilat Makbuzu, Şirket Kaşesi
- Dikkat!.. Şirket; yalnızca “eserin devrine” ait fatura kesebilir. Ticari ( eserin basılması ve çoğaltılmasına ait ) fatura kesemez!..
 ( Eğer usulsüz fatura kestiği tespit edilirse, bu maafiyet hakkı düşürülür. ) Önemle dikkat edilmelidir.
 
Bütün bu işlemler tamamlandıktan sonra;
Örnek: /
- Bir iş tasarımı yapalım. Ya da bize ait bir eseri bedel mukabili devretmek isteyelim;Marka-Tescil
Yapacağımız işi ( Tasarım ) önce tekliflendireceğiz.  ( iş bu talep edilen tasarım bedeli: ….. 1000.-TL + KDV olsun.)
Teklif onaylandı. Çalışmayı bitirip teslim edeceğiz. Bedelini nakit aldıysak kapalı fatura, bir süre sonra alacaksak açık fatura kesmeliyiz.
Faturayı ( Serbest Meslek Makbuzu ) oluştururken; 1000.-TL brütden %20 si stopaj ( vergi ) keseceğiz. 800.-TL net kalacak. Sonra 1000.-TL’nin %18 KDV sini alıp 800.-TL’ye ekleyeceğiz. Yani toplam 800 + 180 = 980.-TL tahsilat yapacağız.
- %20 stopaj ( vergi ) dedik. –  Kestiğimiz her fatura ( serbest meslek makbuzu ) ile peşin olarak ödediğimiz ( %20 stopaj ) vergiler bizim adımıza müşteriler tarafindan vergi dairesine ödenecektir. Bu biriken vergilerimizin ( muafiyet kapsamındaki ) bize ödenmesi süreci; şirketimizin kuruluş tarihinden itibaren 1 yıl sonra başlayacaktır. Bir sonraki yılda oluşacak vergilerimiz, bir önceki yıldan alacaklarımızdan ( birikmiş vergi alacaklarımız ) mahsuplaştırılarak düşülecektir.
 Yani Devlet bize vergi iadesini nakit olarak geri vermiyor. Ancak, bir sonraki vergi ( KDV, Kira stopaj ve diğer vergiler gibi ) alacaklarınıKULTUR-BAKANLIGI-BELGE bizim alacaklarla karşılaştırıp, almayarak ödüyor. Sistem bu şekilde çalışıyor. 
Bendeniz şirketimi – 1 Mayıs 2007 – tarihinde kurdum. O günden bu yana fatura (serbest meslek makbuzu ) kesiyorum. Ve hiç bir müşterimin karşısında eğilip bükülmeden ve talep ettiğim bedelde indirim yapmadan; özel olmama rağmen TÜZEL kimliğimle dimdik duruyorum.
Ve bu duruş, yani bir özel kimliğin nasıl “KURUMSAL“laştığının ifadesidir. Tüm serbest çalışan Meslekdaşlarıma kuvvetle tavsiye ediyorum
 
Not: / Mevzuata göre; müracaatınızda değerlendirme yapılırken “Mesleki Lisans Diploma” zorunluluğu olmadığı, ancak olursa kararın olumlu olmasında etkili olduğu bilgisini de aktarmak isterim.
Umarım konu ile ilgili verdiğim bilgiler yararlı olacaktır. Tüm Meslekdaşlarımı ve TGDD gönül dostlarımı sevgi ve saygıyla selamlarım. 

Mehmet Fuat AVCI