DAYANIŞMA ŞART MIDIR?

Meslek bilinci ve dayanışma duygusu olmayan, işten atılmamak için her türlü tavizi veren, işini kaybetme korkusuyla mertliğe ve ahlaka sığmayan davranışları yapmaktan üzülmeyen hatta utanmayan, kimsesiz, çaresiz ve güçsüz olduklarına inandırıldıkları için hakkını savunmaktan aciz olan, hakkını savunanlarının arkasından ise kuyu kazan meslektaşlar oldukça, onlara olması gereken bilinç ve şuur aşılanmadıkça, onlar birlik ve beraberliğe inandırılmadıkça, onlar bir çatı altında mesleki dayanışma için toplanmadıkça, grafikerler gerek meydanı boş bulan kötü niyetli patronlar tarafından gerekse haksız rekabete giren bilinçsiz meslektaşlar tarafından mağdur edilmeye devam edilecektir.

TGDD (Tüm Grafikerler Dayanışma Derneği) bu bilinci yaratmaya, hem grafikerlerin hem de dürüst grafiker patronlarının haklarını dengelemeye çalışmaktadır. Bunun için TGDD tüzüğü dikkatle okunmalıdır. Ona göre TGDD’ye üye olunmalıdır.

TGDD EZBER BOZUYOR…

Grafikerlerin ÇIKARLARININ TGDD’de olduğunu bilmeleri zaman alıyor, çünkü korku ve bencillik içlerine işlemiş. Öğretilmiş çaresizlik ve korku, her zaman bireysel kurtuluş olacağına olan inanç, adamsendecilik, ben mi düzelticem, bana mı kalmış, bana ne ya, gibi ifadelerle açığa çıkıyor. Taa ki kazığın ucu kendilerine değinceye kadar. O zaman: “TGDD neredesin?” diyorlar.

” O zaman da TGDD soruyor; “ben buradaydım da sen neredeydin?”

TGDD’ye üye olanlar güce, adalete, güvene, kazanca, dostluğa, bilgiye ve birliğe üye olurlar.

tgdd.org.tr